logostrona-3

Terapia jest odmianą medytacji opartej na uważności, odbywanej wspólnie z przewodnikiem – terapeutą. Pomagam pacjentowi skupić uwagę na rzeczywistości tu i teraz, na jego wewnętrznych przeżyciach w bieżącej chwili

Frederickson 2014

Warszawa i Milanówek Psychoterapia

Psychoterapia jest unikatową metodą leczenia wielu dolegliwości psychicznych, stosowana z powodzeniem w wielu obszarach problemowych pacjentów. Decyzję o leczeniu warto podjąć w wypadku utrzymujących się objawów takich jak: reakcje emocjonalne utrudniające codzienne funkcjonowanie, problemy w rozumieniu otoczenia czy siebie oraz powtarzalne zachowanie, które uniemożliwia realizację zadań życiowych. Objawy mogą istotnie wpływać na jakość życia i blokować prawidłowy rozwój, stąd warto by jak najwcześniej podjąć konsultację i ewentualne leczenie. Zdarza się, że osoby zgłaszające się na terapię cierpią z powodu uwikłania w relacje, które przeżywają jako szkodliwe, czy z powodu dramatycznych doświadczeń życiowych, zarówno bieżących jak i dawnych. Bywa, że osoby zgłaszające się przeżywają siebie w sposób tak niepokojący czy zawstydzający, że jedynie profesjonalna pomoc może służyć uwolnieniu od tych dojmujących stanów.

Gabinet Archetypy w Milanówku i Ośrodek Psychoterapii i Analizy Grupowej Archetypy w Warszawie są miejscem, gdzie możliwe jest uzyskanie profesjonalnej pomocy psychologicznej, diagnozy psychoterapeutycznej oraz psychoterapii. Podjęcie leczenia wymaga zapisania się na konsultację.

Tel. +48 515255050