Ośrodek Psychoterapii i Analizy Grupowej Archetypy

Żaden człowiek nie jest wyspą – wszystko dzieje się w ramach relacji. Eric Brenman, 2006

Oferta - Warszawa

Nasi Specjaliści


Ośrodek Psychoterapii i Analizy Grupowej Archetypy to miejsce, gdzie prowadzą prywatną praktykę psychologowie i psychoterapeuci stosujący metody pracy o naukowo zbadanej skuteczności. Zajmujemy się leczeniem szerokiego spektrum zaburzeń stosując psychoterapię. W ośrodku oferujemy także konsultacje psychiatryczne i leczenie farmakologiczne. Ponadto wspieramy naturalny proces rozwoju stosując pomoc psychologiczną oraz interwencję w sytuacjach kryzysowych. Stanowimy zespół specjalistów pracujących zarówno z pacjentami indywidualnymi, parami, rodzinami a także grupami.