Wiara terapeuty nie dotyczy konkretnego, oczekiwanego rezultatu, lecz przekonania, że jeśli dwie osoby sumiennie podejmują jakieś wysiłki, wówczas naturalny proces rozwoju, który został zatrzymany przez wypadki z życia pacjenta, zostanie uruchomiony i będzie toczył się według własnej, samo uzdrawiającej logiki.

McWilliams, 2011
logo_mil

O mnie

Prowadzę w Ośrodku Psychoterapii i Analizy Grupowej Archetypy w Warszawie i Milanówku psychoterapię: indywidualną w podejściu psychodynamicznym, psychoterapię grupową w formie małej analitycznej grupy i terapię par. 

Jestem absolwentką całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów, gdzie uzyskałam Certyfikat Analityka Grupowego i jestem aktywnym jego członkiem angażując się w działalność Grupy Klimatycznej oraz Warsztatów Obywatelskiej Refleksyjności Polska na Kozetce. 

Jestem członkiem Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, gdzie zrealizowałam program Kursu Superwizorskiego dla superwizora psychoterapii w podejściu psychodynamicznym.

Prowadzę program seminariów i superwizji dla młodych psychologów, zainteresowanych paradygmatem psychodynamicznym. W tym celu także jako kierownik praktyk w OPiAG Archetypy współpracuję z Uniwersytetem SWPS w Warszawie.

Ukończyłam psychologię ze specjalnością psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS oraz pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (wówczas PWT).

Jestem także absolwentką Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, gdzie kształciłam się eklektycznie w podejściu: terapii Gestalt, Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Psychoanalitycznej. 

Ukończyłam studia podyplomowe: Pomoc Psychologiczna w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, Kurs Terapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, Studium Arteterapii w Instytucie Ericksonowskim w Łodzi oraz Dwustopniowy Kurs Hipnozy w THiBNH w Krakowie.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz  Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam od 2005 roku w różnych ośrodkach: SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW, Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Otwocku, w Środowiskowym Domu Samopomocy i w Poradni Zdrowia Psychicznego w Otwocku. Od 2008 roku prowadzę prywatną praktykę w Warszawie oraz od 2010 roku w Milanówku. 

Fot. Marzena Stokłosa

Certyfikaty