Ośrodek Psychoterapii i Analizy Grupowej Archetypy

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Jest to forma wsparcia kierowana do osób doświadczających problemów życiowych, różnego rodzaju trudności przystosowawczych oraz kryzysów. Pozytywna definicja zdrowia psychicznego zakłada, że zdrowie to nie tylko brak choroby, ale ogólny dobrostan, poczucie radzenia sobie ze stresem i wykorzystywania swoich zdolności. Są jednak momenty, w których równowaga ta zostaje zachwiana. Pomoc psychologiczna ma więc na celu  przywrócenie równowagi, odzyskanie kontroli nad własnymi emocjami, uporządkowanie myśli, czy też podjęcie spójnego działania, gdy jest to konieczne. W naszym gabinecie pracujemy w oparciu o nurt psychodynamiczny, co oznacza, że klient z pomocą psychologa nie tylko analizuje obecną sytuację i związane z nią reakcje i emocje, lecz także zastanawia się nad przyczynami zaistniałych trudności oraz świadomymi i nieświadomymi motywami swoich działań.

Po pomoc psychologiczną zgłaszają się osoby które :

– doświadczają nagłej zmiany życiowej (choroba, śmierć bliskiej osoby, zmiana lub utrata pracy, rozstanie)

– przeżywają kryzys rozwojowy

– uczestniczyły w wypadku komunikacyjnym, katastrofie naturalnej, doświadczyły przemocy

– zmagają się ze skutkami pandemii (choroby bądź izolacji)

Podsumowując : pomoc psychologiczna w przeciwieństwie do terapii, która jest formą leczenia i wprowadzania zmiany w funkcjonowaniu, ma na celu powrót do równowagi sprzed kryzysu lub adaptację do nowych realiów. Po uprzedniej konsultacji, psycholog może również zasugerować podjęcie terapii.