Ośrodek Psychoterapii i Analizy Grupowej Archetypy

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Okres dziecięcy i dojrzewania są czasem pełnym zmian rozwojowych w sferze fizycznej, społecznej i emocjonalnej. To szczególny czas, który ma wpływ na dalsze etapy życia dorosłego człowieka. W tym czasie dziecko i rodzice mierzą się z wieloma pytaniami dt. kształtowania się tożsamości, potrzeb, hierarchii wartości, budowania relacji rodzinnych i rówieśniczych a także z samym sobą. Zakłócone czy zbyt intensywnie zachodzące zmiany mogą uwidaczniać się w trudnościach emocjonalnych i społecznych:

– nadmierne wycofanie, lęk i przygnębienie prowadzące do izolacji,

– obniżone poczucie wartości, zachowania autodestrukcyjne,

– impulsywność, agresja,

– częste zmiany nastroju,

– zaburzenia odżywiania,

– zaburzenia snu,

– problemy wychowawcze, szkolne

– zaburzenia psychosomatyczne.

 

Psychoterapię dzieci i młodzieży zaczynamy od paru konsultacji z samymi rodzicami, z rodzicami i dzieckiem w celu rozpoznania trudności i ustalenia najlepszej formy pomocy.

 

Proponowane formy terapii to:

– psychoterapia indywidualna – spotkania trwające 50 minut, 1-2x w tygodniu

– terapia rodzinna- spotkania trwające 70 minut, co 2-3 tygodnie.