Ośrodek Psychoterapii i Analizy Grupowej Archetypy

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

W psychoterapii indywidualnej koncentrujemy się na badaniu wewnętrznych przeżyć pacjenta w kontekście tego jak przeżywa i rozumie sam siebie, jak wchodzi w relację z otoczeniem i jednocześnie jak jest w relacji z terapeutą. Pomagamy w przejściu od myślenia, czucia, czy działania do mówienia o wewnętrznych stanach, pragnieniach czy przymusach. Poszukujemy trafnego ujęcia tego co jest źródłem konfliktu czy cierpienia, zrozumienia jak powstało i jak mogłoby dojść do optymalnie najlepszej i możliwej zmiany. Proces prowadzi do rozumienia tego co dzieje się aktualnie w życiu pacjenta oraz jakie są jego mocne strony, a jakie ograniczenia. Zdarza się, że w historii życia pacjenta doszło do nieświadomego ukształtowania stylu więzi, który uniemożliwia realizację życiowych celów. Pracujemy nad tymi obszarami badając relacje w życiu pacjenta, a także relację terapeutyczną, która może stać się bezpieczną przestrzenią do eksploracji, kształtowania czy odzyskiwania wystarczająco dobrego przeżywania innych.

W efekcie może pacjent uzyskać:

 • właściwsze rozumienie siebie i własnej emocjonalności
 • zwiększenie empatii wobec innych i siebie
 • zwiększenie skuteczności w utrzymywaniu długotrwałych relacji
 • realizacji długoterminowych celów osobistych/zawodowych
 • większa odporność na zranienie, lęk przed odrzuceniem,
 • poczucie winy, wstydu czy nieadekwatności
 • wieloaspektowe rozumienie ludzi
 • uwrażliwienie na potrzeby własne i innych
 • uwolnienie od dominujących, traumatycznych doświadczeń
 • zwiększenie autentyczności
 • umiejętność oceny jakości relacji

Psychoterapia indywidualna trwa tak długo jak wymaga tego proces leczenia i uzyskanie optymalnie satysfakcjonujących efektów. Jest to najczęściej proces kilkuletni, minimum dwu. Sesje odbywają się jeden lub dwa razy w tygodniu i trwają 50 min. Terapia może odbywać się w kontakcie bezpośrednim w OPiAG Archetypy lub on-line przy zastosowaniu wybranych komunikatorów.

Decyzja wymaga wcześniejszych ustaleń podczas konsultacji i bezpośredniego kontaktu z wybranym psychoterapeutą. Wszyscy psychoterapeuci OPiAG Archetypy prowadzą psychoterapię indywidualną.