Poziom zaangażowania klientów w terapię oraz ich zdolność do korzystania z relacji terapeutycznej znajdują się wśród najsilniejszych czynników wpływających na rezultaty terapii.

Cooper, 2010

Psychoterapia indywidualna

Zapraszam na psychoterapię indywidualną w podejściu psychodynamicznym. W terapii koncentrujemy się na badaniu wewnętrznych przeżyć pacjenta w kontekście tego jak przeżywa i rozumie sam siebie, jak wchodzi w relację z otoczeniem i jednocześnie jak jest w relacji z terapeutą.

Pomagam w przejściu od myślenia, czucia, czy działania do mówienia o wewnętrznych stanach, pragnieniach czy przymusach. Poszukujemy trafnego ujęcia tego co jest źródłem konfliktu czy cierpienia, zrozumienia jak powstało i jak mogłoby dojść do optymalnie najlepszej i możliwej zmiany. Proces prowadzi do rozumienia tego co dzieje się aktualnie w życiu pacjenta oraz jakie są jego mocne strony, a jakie ograniczenia.

Zdarza się, że w historii życia pacjenta doszło do nieświadomego ukształtowania stylu więzi, który uniemożliwia realizację życiowych celów. Pracujemy nad tymi obszarami badając relacje w życiu pacjenta, a także relację terapeutyczną, która może stać się bezpieczną przestrzenią do eksploracji, kształtowania czy odzyskiwania wystarczająco dobrego przeżywania innych.

W efekcie może pacjent uzyskać:

  • właściwsze rozumienie siebie i własnej emocjonalności
  • zwiększenie empatii wobec innych i siebie
  • zwiększenie skuteczności w utrzymywaniu długotrwałych relacji
  • realizacji długoterminowych celów osobistych/zawodowych
  • większa odporność na zranienie, lęk przed odrzuceniem, poczucie winy, wstydu czy nieadekwatności
  • wieloaspektowe rozumienie ludzi
  • uwrażliwienie na potrzeby własne i innych
  • uwolnienie od dominujących, traumatycznych doświadczeń
  • zwiększenie autentyczności
  • umiejętność oceny jakości relacji

Psychoterapia indywidualna trwa tak długo jak wymaga tego proces leczenia i uzyskanie optymalnie satysfakcjonujących efektów. Jest to najczęściej proces kilkuletni, minimum dwu. Sesje odbywają się jeden lub dwa razy w tygodniu i trwają 50 min.

Psychoterapia indywidualna może odbywać się przez komunikatory typu Skype.

Decyzja wymaga wcześniejszych ustaleń podczas konsultacji w gabinecie lub w niespecyficznych przypadkach, może rozpocząć się konsultacją on-line.