Ośrodek Psychoterapii i Analizy Grupowej Archetypy

PSYCHOTERAPIA ONLINE

Psychoterapia on-line stanowi ofertę dla osób które chciałyby się leczyć w naszym ośrodku i z różnych powodów nie są w stanie podjąć regularnej terapii w kontakcie bezpośrednim. Mimo, iż większość terapeutów obecnie przynajmniej częściowo pracuje w tym wymiarze, tele-terapia nadal jest postrzegana jako coś niestandardowego. Z naszych doświadczeń wynika, że pracując w ten sposób możliwe jest stworzenie silnej więzi z terapeutą i bezpiecznej przestrzeni, w której pacjent czuje się rozumiany i może przyglądać się rożnym aspektom swojej psychiki . Co więcej wydaje się nie być różnicy w subiektywnej poprawie zgłaszanej przez pacjentów gabinetowych i on-line. Do terapii tego typu zwłaszcza zachęcamy osoby na stałe mieszkające za granicą, którym zależałoby na terapii w ojczystym języku oraz takie, których dostęp do psychoterapeuty jest z różnych przyczyn istotnie ograniczony.

Założenia terapii on-line nie odbiegają od typowej terapii twarzą w twarz. Sesje odbywają się za pomocą platformy Skype lub Zoom.  W miarę możliwości obydwu stron, zachęcamy do przynajmniej co-rocznych spotkań na żywo. Celem zapewnienia bezpiecznej przestrzeni, zachęcamy pacjentów, żeby w miarę możliwości łączyli się z terapeutą ze stałego miejsca, w którym mają Państwo cichą i prywatną atmosferę.

Ze względu na specyficzny charakter tej formy, nie pracujemy on-line z osobami które:

-zmagają się z problemem uzależnień, lub są w trzeźwości krócej niż dwa lata

-zmagają się lub zmagały z zaburzeniami psychotycznymi (psychoza, schizofrenia, choroba dwubiegunowa)

-maja silne myśli samobójcze bądź inne silne tendencje autoagresywne.