Ośrodek Psychoterapii i Analizy Grupowej Archetypy

Strefa Psychologa

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB UDZIELAJĄCYCH POMOCY UCHODŹCOM

Chcielibyśmy zaproponować Państwu udział w grupie wsparcia dla osób udzielających pomocy uchodźcom. Z naszego doświadczenia zawodowego wynika, że pomoc psychologiczna jest potrzebna nie tylko osobom, które doświadczyły traumy, ale również...

Rozszczepienie w aspekcie traumy klasowej

Psychoterapeutka Karolina Mobbs śledząc procesy obecne na scenie politycznej oraz przestrzeni społecznej, wyjaśnia je używając pojęć zaczerpniętych z psychoanalizy i analizy grupowej, takich jak: społeczna nieświadomość w rozumieniu Hoppera oraz...