Terapia przez sztukę pomaga ludziom w każdym wieku nadać sens przytłaczającym emocjom oraz urazom, uwolnić je, zrozumieć i doznać ulgi, rozwiązać konflikty i problemy, wzbogacić życie codzienne oraz osiągnąć dobre samopoczucie.

Malchiodi, 2006

Arteterapia

Arteterapia nie wymaga od uczestnika artystycznych talentów ani umiejętności poza chęcią wyrażania siebie. Nie jest też nauką rysunku czy malarstwa. W grupie interaktywnej arteterapia jest połączeniem psychoterapii z terapią poprzez sztukę. Służy otwartej komunikacji i interakcji, a prace plastyczne pomagają w identyfikacji i ekspresji emocji, myśli i odczuć płynących z ciała. Środowisko grupy może sprzyjać twórczej wymianie, rozwojowi umiejętności myślenia o sobie i innych oraz możliwości poznania siebie.

Zachęcam do uczestnictwa w arteterapii grupowej młodych ludzi, przed którymi trudne wybory, ważne egzaminy. Zachęcam osoby dojrzałe pracujące w zawodach związanych z nauczaniem, leczeniem, opieką socjalną, poradnictwem prawnym. Ta forma pracy nad sobą może być lecząca dla osób w okresie emerytalnym, dla osób potrzebujących pomocy w bilansie czy rozważeniu jakie są ich bieżące potrzeby rozwojowe. Klienci doświadczający różnorodnych zmian i trudności w adaptacji mogą owocnie skorzystać z tej formy psychologicznej terapii.

Grupa liczy do 7 osób. Sesje odbywają się w systemie 1 sesja dwugodzinna tygodniowo. Czas trwania grupy to 10 miesięcy.

Zainteresowanych zapraszam do kontaktu.