Małżeństwo to wyjątkowo trudna relacja; dwoje ludzi z własnej woli podejmuje wysiłek spędzenia ze sobą życia i tworzy związek, od którego oczekuje, iż zaspokoi oboje w bardzo licznych dziedzinach funkcjonowania.

Balint, 1994

Terapia par

Pary, które potrzebują pomocy zapraszam na konsultację i ewentualne podjęcie terapii. Konsultacje służą ocenie skali problemu i przygotowaniu przez terapeutę oferty dla osób w parze.

Historie par, zarówno homo jak i heteroseksualnych zazwyczaj zaczynają się od pomysłu na wspólne życie z nadzieją na zaspokojenie potrzeb i oczekiwań, na stworzenie miłosnej i bezpiecznej relacji. Na tę decyzję wpływają indywidualne doświadczenia z bliskimi, przekazy rodzinne i zapamiętany w umyśle obraz pary rodzicielskiej, którą warto lub nie naśladować.

Są pary, u których z czasem, kiedy pojawia się złość, żal czy rozczarowanie, rodzą się konflikty, które utrudniają funkcjonowanie związku i każdego z osobna. To doświadczenie jest częstym powodem poszukiwania pomocy u psychoterapeuty.

Bywa tak, że to dzieci w związku i ich wychowanie sprowadzają parę na terapię. Wtedy pracujemy nad komunikacją, rozumieniem momentu w historii rodziny.

Zdarza się, że para wie, że zbliża się koniec związku i chcą godnie pożegnać się, by oddać sobie wzajemnie należny szacunek za czas spędzony razem, przygotować do tego rodzinę, ale mają z tym trudność i szukają pomocy.

Te i wiele innych konfiguracji konfliktu, bardzo trudnego dla systemu rodzinnego mogą być powodem poszukiwania pomocy psychoterapeutycznej.

Ponadto terapia pozwala na poprawę jakości komunikacji, przybliżania się do lepszego rozumienia motywów działania oraz realnego podsumowania jak jeszcze skuteczniej i efektywniej może rozwijać się relacja w parze i każdy z jej członków.

Zanim zapadnie decyzja o terapii pary, potrzebne są 2-3 konsultacje. Spotkania trwają 50 lub 80 min. Częstotliwość spotkań zależna jest od zapotrzebowania, najczęściej są to 2 spotkania w miesiącu.