Ośrodek Psychoterapii i Analizy Grupowej Archetypy

Analiza grupowa

Zapraszamy do podjęcia psychoterapii w małej grupie analitycznej, gdzie doświadczyć można własnej terapii wśród innych, także leczących się osób. Dotyczy udziału w procesach terapeutycznych pozostałych członków grupy przy jednoczesnym tworzeniu wspólnej historii procesu leczenia danej grupy. Jest formą terapii polegającą na uczestnictwie we wspólnych sesjach grupowych w stałym składzie i terminie. Leczenie odbywa się dzięki procesom odczuwania, myślenia, obserwacji i werbalnego komunikowania. Sprzyja temu aktywne uczestniczenie i podejmowanie wysiłku rozumienia własnych stanów i interakcji między członkami grupy, przejawiającej się głównie w swobodnie toczącej się dyskusji. Dzięki tej formie terapii można skutecznie zdiagnozować własne problemy w kontaktach z rodziną pochodzenia i aktualną, znajomymi, współpracownikami i zwierzchnikiem a następnie opracować nowe sposoby radzenia sobie. Uczestnik w pracującej grupie zyskuje realistyczny obraz siebie, nowe funkcjonalne wzorce zachowania, wsparcie, rozumienie oraz akceptację. Celem tej terapii jest wypracowanie nowych sposobów egzystowania w życiu codziennym, ze sobą i z otoczeniem, lepsze rozumienie swoich atutów i ograniczeń. Terapia ta jest dedykowana dla osób z szerokim spektrum problematyki psychicznej i wymaga kwalifikacji. Kwalifikacja obejmuje min. 3 konsultacje, lub więcej.

Sesje trwają 1,5 godziny w trybie 1 raz w tygodniu. Czas potrzebny do uzyskania poprawy to kilka lat. Płatność dotyczy wszystkich spotkań, poza okresami urlopowymi terapeuty: długa przerwa wakacyjna ok 4 tygodni, przerwa na przełomie grudnia i stycznia ok 2 tyg i i świętami państwowymi. O innych przerwach terapeuta informuje z dużym wyprzedzeniem.